30-08-2013  Het Gelderse deel van de A15 tussen de knooppunten Deijl en Valburg, moet worden verbreed. Daarvoor pleit de ANWB. Volgens de organisatie zou dat de beste oplossing zijn ‘nu de weg vol zit en personen- en vrachtauto’s elkaar onbedoeld in de weg zitten’. De bond heeft verkeersminister Melanie Schultz van Haegen gevraagd snel maatregelen te nemen.

Verkeersveiligheid

De ANWB vindt dat er op korte termijn andere maatregelen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn matrixborden, verbetering van op- en afritten, uitbreiding van het inhaalverbod en/of een verlaging van de maximumsnelheid voor personenauto’s.

Capaciteit

EVO steunt de oproep van de ANWB om op korte termijn de verkeersveiligheid op de A15 te vergroten. ‘De A15 zit duidelijk aan de grenzen van zijn capaciteit. Er zijn structurele maatregelen nodig om de toenemende verkeersstroom, waaronder het goederenvervoer, ook in de toekomst te kunnen verwerken’.