22-11-2011  Op de A15 in Rivierenland staan elke dag files. In de ochtendspits zijn er problemen tussen Dodewaard en Wadenoijen, in de avondspits tussen knooppunt Deil en Echteld. Dit blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland naar reistijdverlies op de A15 tussen Gorinchem en knooppunt Valburg.

Groei

Met het oog op de groei van het verkeersaanbod zijn maatregelen op korte termijn nodig. De A15 ontsluit de regio Rivierenland en is de belangrijkste verbinding tussen de Rotterdamse haven en grote steden in Nederland en Duitsland.

Maximale capaciteit bereikt

Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat het verkeersaanbod op de A15 in Rivierenland varieert tussen de 58.000 en 68.000 motorvoertuigen per etmaal. Richtlijnen geven aan dat autosnelwegen met 2x2 rijstroken 63.000 à 70.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen verwerken. Dit betekent dat de A15 in Rivierenland de maximale capaciteit heeft bereikt, vooral tussen de knooppunten Deil en Valburg.

Structurele oplossingen

Het bedrijfsleven wil samen met (regionale) overheden naar oplossingen zoeken voor de knelpunten op de A15. Het bedrijfsleven stelt voor een gezamenlijke lobbyorganisatie op te richten die gerichte acties onderneemt om structurele oplossingen voor de A15 te realiseren.

Tweede Maasvlakte

Met het oog op de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het doortrekken van de A15 tot aan de A12 moeten er oplossingen komen voor de hele A15-corridor. Dat kan variëren van spitsstroken, informatiepanelen boven de weg tot aan grootschalige verbreding.

Het onderzoek is uitgevoerd door de KvK Midden-Nederland in samenwerking met EVO, TLN, VNO-NCW en MKB Midden.