17-06-2011  De A27 tussen Utrecht en Breda wordt verbreed. Dit heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten.

TLN en EVO zijn verrast door de keuze van de minister voor de versoberde verbredingsvariant B, waarin de A27 deels naar 2x4 rijstroken wordt verbreed en deels naar 2x3 rijstroken. Doorgaand en regionaal verkeer wordt zodoende niet van elkaar gescheiden. Daardoor is deze variant minder toekomstbestendig dan variant C+.

Bij variant C+ wordt doorgaand en regionaal verkeer gescheiden door de aanleg van 4x2 rijstroken, inclusief een nieuwe regionale verbindingsweg bij Gorinchem. Deze variant is volgens TLN en EVO het meest toekomstvast.

Wanneer de aanpak van de A27 duurder uitpakt dan geraamd, gaat dit ten koste van het beschikbare budget voor de verbreding van de A58, vrezen de organisaties. Minister Schultz van Haegen heeft de financiering van de A27 namelijk gekoppeld aan de financiering van de verbreding van de A58.

TLN en EVO benadrukken dat deze koppeling en prioritering zeer onverstandig is. De A27 is een belangrijke noord-zuidverbinding, terwijl de A58 juist een belangrijke oost-westverbinding is tussen Rotterdam en Noord-Brabant met het Duitse achterland.