26-09-2012  Minister Schultz heeft het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld. In dit alternatief wordt de weg verbreed naar 2x7 rijstroken.

De organisaties EVO en TLN zijn blij met de keuze. Volgens de organisaties biedt dit voorkeursalternatief de beste oplossing voor de doorstroming van het verkeer. Ook stellen zij vast dat de verkeersveiligheid wordt versterkt en dat luchtkwaliteit en geluidhinder in de regio bij de gekozen variant zijn gebaat.

Economische schade

De A27 Ring Utrecht is een van de drukst bereden snelwegen van Nederland. De weg is bij Utrecht filegevoelig en volgens berekeningen van TLN en EVO bedroeg de directe schade voor het vrachtverkeer als gevolg van de files op dit traject in 2010 zo’n 8 miljoen euro.

Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van 2x7 rijstroken, waarbij het doorgaande en regionale/stedelijke verkeer van elkaar wordt gescheiden. Lokaal verkeer aan de oostkant van de stad Utrecht dat gebruik wil maken van de van de Ring A27, wordt hierdoor niet meer samengevoegd met het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt hierdoor veiliger afgewikkeld en stroomt beter door.