12-04-2017 Filevorming op de verkeersader A50 levert bedrijven in de regio's Nijmegen en Den Bosch steeds meer hinder op. Dat bleek in een bijeenkomst van evofenedex.

Belangrijke route

Deelnemende bedrijven gaven aan dat de A50 tussen de knooppunt Bankhoef bij Nijmegen en Paalgraven bij Den Bosch een serieus probleem gaat opleveren in de bedrijfsvoering. De A50 is de verbindingsroute tussen de regio’s Arnhem/Nijmegen en Den Bosch/Eindhoven en een belangrijke ontsluitingsroute voor bedrijven in  Nijmegen, Wijchen, Oss, Uden en Veghel. Een alternatieve verbinding voor passage van de Maas bij Ravenstein is niet beschikbaar.

Brug is hindernis

In de bijeenkomst gaven bedrijven aan dat de schade als gevolg van de files groot is. Eén van de bedrijven meldde door de files inmiddels klanten te hebben verloren aan de overzijde van de brug bij Ravensteijn vanwege de onbereikbaarheid van de locatie van de klant. Een ander bedrijf ziet de gemiddelde snelheid bij de bevoorrading van goederen in de regio steeds verder afnemen met extra kosten en onbetrouwbaarheid als gevolg.  Daarnaast neemt de frustratie bij chauffeurs als gevolg van de filevorming op deze weg sterk toe aldus  de aanwezige bedrijven.

Onveiligheid

Andere ongewenste gevolgen van de slechte doorstroming op dit deel van de A50 zijn toename van sluipverkeer op de wegen die door dorpen gaan en leiden tot toename van de verkeersonveiligheid.

Onderzoek

De signalen en gegevens van de bedrijven zijn voor evofenedex reden om de problemen op deze route onder de aandacht te brengen bij bestuur en politiek. De provincie Gelderland doet onderzoek naar de ernst van de problematiek en het economisch belang van deze verbinding. evofenedex is nauw betrokken bij dit onderzoek.