A67 Leenderheide – Asten moet breder

Oproep aan Tweede Kamer om dit stuk snelweg aan te pakken

28-11-2018  Samen met VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging dringen wij er bij de Tweede Kamer op aan te kiezen voor een verbreding van de A67 naar 2x3-rijstroken tussen Leenderheide en Asten. Uit de jaarlijkse Economische Wegwijzer blijkt dat de verlieskosten voor het bedrijfsleven op de A67 5,2 miljoen euro per jaar bedragen.

De uitkomsten tonen aan dat er robuuste maatregelen genomen moeten worden tussen Geldrop en Asten en rondom knooppunt Zaarderheiken (Venlo). De snelweg is een belangrijke verbinding van de havens naar Duitsland, maar de huidige capaciteit op dit specifieke stuk zorgt voor veel ergernis.

Brainport

De A67 is de verbindende schakel in de Brainportregio, sinds afgelopen jaar ook één van de drie Mainports van ons land. Het gebied rondom Eindhoven en Helmond draait economisch op volle toeren en ook rond Venlo en Venray groeien de economische en logistieke activiteiten. Uit de berekeningen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) en de MIRT Verkenning blijkt bovendien dat het risico op files, ongelukken en colonnevorming groot is.

Toekomstbestendig

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft de minister tot onze teleurstelling gekozen voor gelimiteerde verbreding tussen Leenderheide en Geldrop, niet tot aan Asten. Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat verbreding tot Asten noodzakelijk is en dat er aanpassingen bij knooppunt Zaarderheiken nodig zijn om de economische toegevoegde waarde van de regio ook na 2030 te waarborgen.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder