24-08-2011 De aanleg van spitsstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest kan doorgaan. Een aantal inwoners van Heiloo had bezwaar gemaakt tegen de aanleg, maar De Raad van State heeft dit van tafel geveegd.

Dit is goed nieuws, volgens EVO en TLN. Snelle openstelling van de spitsstroken op de A9 zorgt voor een betere doorstroming. Daardoor wordt een schadepost voor het bedrijfsleven weggenomen.

Doorrijdend verkeer stoot bovendien minder schadelijke uitlaatgassen uit dan stilstaand en optrekkend verkeer. Dat is ook in het voordeel van de leefbaarheid in de regio, menen EVO en TLN.

Volgens beide organisaties is inmiddels bewezen dat spitsstroken de doorstroming van verkeer sterk bevorderen. Een mooi voorbeeld daarvan is de afname van files op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer sinds de ingebruikname van de spitsstroken.