Netverzwaring komt onvoldoende op gang

Leestijd: 2 minuten

22-04-2022  De benodigde netverzwaring voor de transitie naar elektrische logistiek komt nog onvoldoende op gang. Dit kan de klimaatdoelstellingen in gevaar brengen. Dat concluderen onderzoekers van Qirion en Panteia. Ook evofenedex maakt zich zorgen over de laadinfrastructuur en de capaciteit van het stroomnet.

Voor bedrijven is het niet alleen voordeliger, maar in veel gevallen zelfs noodzakelijk om in de nabije toekomst over te stappen op elektrisch vervoer. Om een tijdige transitie naar elektrische logistiek te realiseren, moeten onder meer de laadinfrastructuur en het onderliggende stroomnet tijdig worden voorbereid op de komst van e-trucks. Maar de benodigde netverzwaring komt nog onvoldoende op gang. Dit kan de klimaatdoelstellingen in gevaar brengen. Dat stellen onderzoekers van Qirion en Panteia in het rapport ‘Maak ruim baan voor elektrisch goederenvervoer’.

Snelle transitie naar elektrificatie

Er zijn 3 factoren die zorgen voor een snelle transitie van brandstof naar elektrificatie in de logistiek:

  1. Het aanbod van nieuwe vervoersmiddelen bestaat steeds meer uit elektrische modellen.
  2. Gemeenten gaan in 2025 zero-emissiezones (ZE-zones) invoeren. Hierbinnen zijn alleen voertuigen toegestaan die geen CO2 uitstoten.
  3. De ‘total cost of ownership’ (TCO), oftewel het totaal van de aanschafkosten, kosten per kilometer en kosten van onderhoud en afschrijving van elektrische voertuigen is lager dan de TCO van dieselvoertuigen.

Netverzwaring nodig

Voorwaarde voor een snelle transitie naar elektrische logistiek is een tijdige uitrol van de laadinfrastructuur. Elektrische trucks laden veel stroom in korte tijd, op hoge vermogens. Dat betekent dat het onderliggende stroomnet tijdig voorbereid moet worden, zo stellen de onderzoekers van Qirion en Panteia. Volgens hun rapport komt de benodigde netverzwaring nog onvoldoende op gang.

Laadbehoefte bij ZE-zones

De onderzoekers stellen dat nadenken over de inpassing van laadinfrastructuur belangrijk is voordat de ZE-zones worden ingevoerd. Door het instellen van ZE-zones wordt er een laadbehoefte gecreëerd op specifieke plekken. De onderzoekers zien hier een belangrijke regierol weggelegd voor gemeenten. Zij kunnen, samen met netbeheerders en bedrijven, de locaties voor laadpleinen aanwijzen. Daarnaast kunnen gemeenten een deel van de financiële kant op zich nemen door bijvoorbeeld een fonds op te richten voor voorfinanciering van de netaansluitingen.

“Het is van belang om juist rondom de ZE-zones snel te starten met de uitbreiding van het energienet”, zegt Willem Alting van kennis en innovatiecentrum ElaadNL. “Alleen zo kunnen we als netbeheerders bijdragen aan het goed functioneren van de ZE-zones. In het actieteam ‘Sneller op het net’ worden momenteel al verschillende aspecten onderzocht. Maar hier is zeker nog een belangrijke weg te gaan.”  

Kosten meenemen in TCO

De onderzoekers adviseren bedrijven met een eigen wagenpark om de kosten van laadvoorzieningen en -aansluitingen mee te nemen in de TCO. De keuze voor elektrisch rijden wordt voordeliger, maar investeringen in laadinfrastructuur voor zware voertuigen brengen forse kosten met zich mee. De keuze voor laadvoorzieningen en op welke termijn deze nodig zijn is voor logistieke bedrijven daarom essentieel.

Kijken naar netaansluiting

Het rapport stelt dat bedrijven die elektrificeren vooraf moeten kijken naar de grootte van de netaansluiting en hoe om te gaan met een naar tijd, prijs en per locatie wisselend energieaanbod. In sommige gevallen kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er een nieuwe aansluiting moet komen vanaf het middenspanningsnet. Een netbeheerder houdt gemiddeld een periode van 2,5 tot 5 jaar aan om een uitbreiding van het middenspanningsnet te realiseren.

Laadbehoefte verkennen

Alle betrokken partijen hebben er baat bij vooraf in kaart te brengen wat de laadbehoefte wordt en oplossingen te verkennen, zoals gezamenlijk gebruik van collectieve laadpleinen. Dit helpt om de verduurzamingsopgave haalbaar te maken. 

Bijeenkomsten over elektrisch laden

Om contact tussen netbeheerders, het bedrijfsleven en overheid te faciliteren, organiseert evofenedex samen met een aantal partners vóór de zomer 3 bijeenkomsten over elektrisch laden in de logistiek. Tijdens die bijeenkomsten kunnen bedrijven ervaringen met elkaar delen en krijgen ze handige tips en een tool aangereikt. Binnenkort verschijnt er meer informatie over de 3 bijeenkomsten op onze evenementenpagina

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder