Aandacht voor duurzame logistiek in klimaatakkoord

Het conceptakkoord bevat voldoende werkbare maatregelen

21-12-2018  Vandaag is het concept klimaatakkoord gepresenteerd. Het concept bevat voldoende werkbare maatregelen, die de logistiek van handels- en productiebedrijven vergaand verduurzamen. Wij hebben dan ook vertrouwen in dit akkoord.

Constructief

“De opgave om tot een breed gedragen akkoord te komen is pittig, met grote belangen die op het spel staan”, aldus Machiel van der Kuijl, onze algemeen directeur. “Onze leden willen op constructieve en realistische wijze bijdragen aan de CO2 reductiedoelstelling. De nu voorliggende maatregelen maken dat handels- en productiebedrijven via hun logistiek competitief blijven en goed bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk. Op basis van dit akkoord werken we met vertrouwen verder aan de verdere uitwerking van de afspraken.” Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat nu berekenen of met de voorgestelde maatregelen het gestelde doel, 49% CO2 reductie in 2030, ook gehaald wordt.

Perspectief

In het akkoord zijn verschillende maatregelen aangekondigd, die raken aan de aan- en afvoer van goederen van handels- en productiebedrijven. Welkome maatregelen voor onze leden zijn een stimuleringsfonds van 185 miljoen euro voor de aanschaf van elektrische bestelauto’s en een stevige inzet van de rijksoverheid op de aanleg van laadinfrastructuur. Ook bleek er unanieme steun van alle maatschappelijke organisaties voor onze wens om de vrachtautoheffing te zien als onomkeerbare stap naar rekeningrijden voor iedereen.

Financiering

Om dit pakket te bekostigen worden ook belastingmaatregelen genomen. Zo zal het kabinet, zoals het er nu naar uit ziet, kiezen voor een accijnsverhoging van 1 cent op benzine en 1 cent op diesel in 2020. Daarnaast wordt de MRB korting voor bestelauto’s in 3 jaar met maximaal 72 euro verminderd. ‘De verduurzaming van transport heeft een prijs en die moeten we allemaal bereid zijn te betalen. Slim verdelen van de lasten is nodig om onze bedrijven competitief te houden en banen te behouden. De uitwerking van de voorliggende maatregelen gaat wat ons betreft vooral daarover”, aldus Machiel.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder