Aandacht voor fileleed N201 mag niet verslappen

Project om N201 Amstelhoek - Hilversum te verbreden moet versneld worden afgerond

12-02-2018  De aandacht voor het verbreden van de N201 om de huidige fileproblematiek te bestrijden, dreigt te verslappen. En dat terwijl het verdubbelen van de wegcapaciteit tussen Amstelhoek en Hilversum hard nodig is.

Reden voor onze zorg is het opstappen van de Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD). Zij trad af vanwege een ander project, de Uithoflijn. In het dossier rondom de N201 was zij een warm voorstander van het verbreden van de weg.

Wikken en wegen

In 2017 zijn er diverse ‘wikken en wegensessies’ door de provincie Utrecht georganiseerd. Daarbij zijn de wensen en voorkeuren van bewoners, bedrijfsleven, gemeenten en provincie geïnventariseerd. Er zijn zeker tegenstellingen, maar de noodzaak voor de uitbreiding is groter. Tijdens de zogenoemde corridorstudie A1 Muiderberg - Eemnes bleek al dat het verbreden van de N201 een goede oplossing is voor files op de A1. Ook zou zo’n verbreding het verkeer tussen de Aalsmeer en de A2 te verbeteren.

Voortgang 2018

Onder aanvoering van de inmiddels opgestapte Utrechtse gedeputeerde is naar aanleiding van de sessies een verkeersonderzoek gestart. De eerste resultaten daarvan worden in april verwacht. Wij roepen Provinciale Staten op dan ook op om de voortgang van het project te ondersteunen en te versnellen. Die versnelling is ons inziens hard nodig om het project af te ronden binnen de termijn van de huidige coalitie.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder