Aandacht voor logistiek in duurzaamheids- en innovatieplannen Kabinet noodzakelijk

Waterstofprogramma en geld voor digitale weerbaarheid noodzakelijke initiatieven

17-09-2019  In de begroting voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet het kabinet stevig in op verduurzaming en digitalisering van onze economie, met speciale aandacht voor het mkb. Komend jaar ligt een accent op de uitwerking van het klimaatakkoord, en een stevigere inzet op het slim gebruik van data en de noodzaak van verdere digitalisering. De voorgestelde aanpak is wat evofenedex betreft een stap in de goede richting, waarbij in de uitwerking aandacht voor de logistieke processen van handels- en productiebedrijven noodzakelijk is.

Het kabinet zet in op een kosteneffectieve en toekomstbestendige aanpak. evofenedex onderschrijft de noodzaak van een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en een eerlijke verdeling van de rekening met aandacht voor de concurrentiepositie van Nederlandse handels- en productiebedrijven. Het ministerie van EZK wil een ambitieus waterstofprogramma. Waterstof is een van de energiedragers die een grote rol kunnen spelen in de verduurzamingsopgave. Ook in het (zware) wegtransport, de binnenvaart en de luchtvaart. evofenedex onderstreept het belang hiervan omdat dit een goede gelegenheid biedt voor de doorontwikkelingen van deze techniek.

Digitale weerbaarheid

Het kabinet blijft daarnaast terecht aandacht houden voor het mkb en zet in op het verdiepen van de samenwerking tussen het Rijk en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om het mkb te helpen met hun digitaliseringsopgave. Specifiek voor digitale weerbaarheid trekt het kabinet 1,3 miljoen euro uit. Ook komt het kabinet op korte termijn met een strategie over Artificial Intelligence, waarbij kennisdeling met het mkb ook een plek in zal nemen. Wat evofenedex betreft zijn dit noodzakelijk initiatieven. Ondernemers met een logistieke operatie beschikken meestal nog niet over het benodigde digitale volwassenheidsniveau om toekomstbestendig te kunnen ondernemen en te kunnen profiteren van de kansen die digitalisering hen kan bieden. Verdieping van de samenwerking, die specifiek aandacht besteedt aan het digitaliseren van logistieke processen is daarom komend jaar essentieel.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder