24-10-2016  De 58e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations, de regelgeving voor de luchtvracht van gevaarlijke stoffen, wordt op 1 januari 2017 van kracht. Er is een overgangstermijn tot 1 maart 2017.

Indeling

Zoals in elke editie zijn er wijzigingen in operator variations, special provisions en packing instructions. UN3166 wordt alleen nog gebruikt voor voertuigen en voor (verbrandings)motoren en machines komen nieuwe UN-nummers: 3528-3530. De indeling is afhankelijk van de brandstof in klasse 2.1, 3 of 9.

Lithiumbatterijen

Voor lithiumbatterijen die worden verzonden overeenkomstig Section IB of Section II van de betreffende packinginstructions, wordt een nieuw kenmerk (mark) geïntroduceerd en voor lithiumbatterijen overeenkomstig Section I, IA of IB van de betreffende packinginstructions, wordt een nieuw etiket (label) geïntroduceerd. Voor zowel het kenmerk als het etiket geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Verder zijn appendix A t/m H gewijzigd dan wel geactualiseerd.

De wijzigingen worden in de klantlijn aangegeven door een vierkantje □ (nieuw voorschrift) of een driehoekje Δ (wijziging van het bestaande voorschrift).

Bestellen

De nieuwe editie kan al worden besteld via www.iata.org of een gespecialiseerde boekhandel.