Zoetermeer, 4 september 2012

Uit onderzoek blijkt dat de aanleg van de “missing link” A8-A9 jaarlijks miljoenen euro’s oplevert in termen van tijdswinst, verkeersveiligheid en milieuwinst. De regio heeft voor de aanleg al 110 miljoen euro beschikbaar en vraagt het Rijk om de benodigde 30 miljoen euro bij te leggen.

Onderzoek

VNO-NCW West, EVO, TLN en de KvK hebben onderzoek door het toonaangevend bureau Goudappel Coffeng laten doen naar de effecten van de aanleg van de verbindingsweg A8-A9. Hieruit blijkt dat de verbinding vier belangrijke effecten voor de regio heeft:

  1. Tijdsbesparing; de aanleg van de verbinding levert dagelijks enorme besparingen op voor het verkeer
  2. Veiligheid; het onderliggende wegennet wordt ontlast en daarmee neemt de verkeersdruk daar af en neemt de veiligheid toe
  3. Milieuwinst: de bewoners in Krommenie zijn af van de enorme verkeersstroom door de bebouwde kom en zien de luchtkwaliteit toenemen en de geluidsvervuiling afnemen
  4. Robuustheid van het wegennet in de metropool Amsterdam; met deze verbinding kan het verkeer in geval van calamiteiten makkelijker een alternatief vinden om het Noordzeekanaal te kruisen

Maatschappelijke winst

Al met al schatten de organisaties in dat deze voordelen optellen tot een totale maatschappelijke winst van 10 miljoen euro per jaar. Daarvoor is slechts nodig dat het Rijk de resterende 30 miljoen euro eenmalig op tafel legt om de regio definitief te helpen met de aanleg van deze missende schakel in het wegennet van de metropool Amsterdam.