27-02-2014  Deze week is met de start van de aanleg van het wegtraject langs Brunssum en Heerlen een begin gemaakt met de aanleg van de complete Buitenring Parkstad Limburg. Het project bestaat onder meer uit een nieuwe weg met 2x2 rijstroken.

Betere bereikbaarheid

De aanleg van de Buitenring is volgens EVO en TLN een belangrijke stap naar een betere bereikbaarheid van Parkstad Limburg. Eind dit jaar beslist de Raad van State of het volledige traject van de Buitenring mag worden aangelegd.

500 miljoen euro

Volgens de ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ levert een betere bereikbaarheid van Parkstad Limburg het gebied bijna 500 miljoen euro op, voornamelijk omdat het reistijden aanzienlijk vermindert.

Visie

Parkstad Limburg, dat bestaat uit de gemeenten Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Nuth en Landgraaf, is volgens EVO en TLN onvoldoende bereikbaar omdat in de afgelopen decennia geen overkoepelende visie is gevormd bij de ontwikkeling van de infrastructuur. Het project Buitenring Parkstad Limburg moet dat veranderen. 

Lobby Bereikbaarheid