09-05-2011  De aanleg van extra wegcapaciteit tegen files werkt. Dat stellen TLN en EVO nadat de Verkeersinformatiedienst (VID) de cijfers over de filedruk bekend heeft gemaakt.

Volgens de VID zit de filezwaarte op dit moment op het niveau van ongeveer tien jaar geleden.

TLN en EVO steunen de conclusie van de VID dat vooral de uitbreiding van de wegcapaciteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van het aantal files.

Afgelopen jaar is een groot aantal extra rijstroken in gebruik genomen. Zo heeft de ingebruikname van de verbrede A2 van Amsterdam naar 's Hertogenbosch geholpen om het aantal files te verminderen. Hetzelfde geldt voor de verbrede A12 tussen Den Haag en Utrecht en de nieuwe rondweg Eindhoven.

De cijfers zijn volgens de organisaties geen reden om achterover te gaan leunen. Nederland kent nog steeds een groot aantal knelpunten waar het verkeer iedere ochtend en avond muurvast staat.

TLN en EVO onderstrepen dat behalve extra asfalt ook een betere benutting en een vorm van beprijzing nodig is om de files op de lange termijn effectief te bestrijden.