05-09-2012  De aansluiting van de A8 op de A9 levert miljoenen euro’s op in termen van tijdwinst, verkeersveiligheid en milieuwinst. Dat heeft onderzoek naar de ‘missing link’ tussen de twee snelwegen uitgewezen. De regio heeft voor de aanleg al 110 miljoen euro beschikbaar en vraagt het Rijk om de benodigde 30 miljoen euro bij te leggen.

Reistijd

Het onderzoek naar de effecten van de aanleg van de verbindingsweg door bureau Goudappel Coffeng is uitgevoerd in opdracht van EVO, VNO-NCW West, TLN en de Kamer van Koophandel. De kortere reistijd op de snelweg staat tegenover de lagere verkeersdruk op provinciale wegen in de buurt, waardoor de veiligheid daar toeneemt, aldus het onderzoek. Een voordeel is bovendien dat de inwoners van Krommenie af zijn van de enorme verkeersdrukte in de bebouwde kom.

Maatschappelijke winst

De organisaties schatten in dat de voordelen optellen tot een totale maatschappelijke winst van 10 miljoen euro per jaar. Daarvoor is wel nodig dat het Rijk de resterende 30 miljoen euro eenmalig op tafel legt om de regio definitief te helpen met de aanleg van deze missende schakel in het wegennet van de metropool Amsterdam.