Aanpak A2 en A58 gestart

Minister trekt honderden miljoenen uit voor betere doorstroming en innovatie

05-06-2018  De A2 tussen knooppunt Deil en Vught en de A58 tussen Breda en Tilburg worden aangepakt. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dat begin deze week bekendgemaakt. Wij hebben, samen met andere partijen, vanaf het begin fors ingezet voor het verbeteren van beide knelpunten en zijn blij met de aanpak.

Zowel de A2 als de A58 is steevast terug te vinden in de file top-10. Bij de A2 hebben wij in het voorbereiden van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek een verkennende rol gehad. In die rol hebben wij het logistieke bedrijfsleven verbonden aan het onderzoek. De A2 wordt enerzijds verbreed, daar is 430 miljoen euro voor vrijgemaakt. Anderzijds worden er op korte termijn maatregelen genomen waarbij wordt ingezet op alternatieve vormen van reizen en spitsmijden.

Slimste snelweg

De A58 moet volgens de minister de slimste snelweg van Europa worden. Die ambitie is al vanaf de voorbereidingen van het project voelbaar. Zo is er gekeken naar de mogelijkheid om de verbreding van de weg naar voren te halen. Door de officiële startbeslissing van de minister kan er nu daadwerkelijk gestart worden met deze verbreding. De minister denkt daarnaast ook aan andere slimme en innovatieve oplossingen. Wij zien daar wel wat in, met name in de aanleg van slimme laadinfrastructuur of andere ‘tankmogelijkheden’ voor duurzame brandstoffen. Uiteindelijk in 2025 moet de wegverbetering voltooid zijn.

Met name de A58 is belangrijk voor het vrachtverkeer als schakel tussen de Rotterdamse haven en het Rurhgebied. Eenvijfde van het wegverkeer bestaat uit vrachtauto’s.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder