Zoetermeer, 20 juni 2014

EVO, TLN en FENEX: eerste successen zichtbaar

Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursvereniging FENEX stellen dat er langzaam schot in de zaak komt om de regeldruk, ook in de logistiek van het bedrijfsleven, merkbaar te verminderen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp vandaag aan waar het kabinet staat met haar doelstelling om 2,5 miljard euro aan overbodige regels en administratieve lasten te verminderen.

EVO, TLN en FENEX werken, in de zogenoemde ‘maatwerkaanpak regeldruk logistiek’, nauw samen met verschillende ministeries en inspectiediensten. Het samenwerkingsverband heeft in totaal 70 knelpunten geïdentificeerd waar een verlichting van de regeldruk bewerkstelligd moet worden. De partijen verwachten op minimaal 23 van de benoemde knelpunten binnen twee jaar een merkbare verlichting van de regeldruk te realiseren.

Succes

Ook al staat de samenwerking tussen overheden en bedrijven op deze wijze nog in de kinderschoenen, er zijn al successen in de maak. Zo werd er in april een convenant afgesloten om goederentreinen makkelijker en veilig te parkeren bij Rotterdam – dit wordt voor heel Nederland in de nieuwe wet omgevingsrecht meegenomen. Ook neemt de douane nu tablets in gebruik waardoor de controle van goederen sneller afgehandeld wordt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat zware controles op goederentransporten sneller van tevoren communiceren.

Zorg

Het enige punt van zorg blijft volgens EVO, TLN en FENEX de aanwas van nieuwe regels. De belangenorganisaties blijven er bij de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden dan ook op aandringen om zeer terughoudend te zijn met het invoeren van nieuwe regels. Te vaak worden er regels en wetten voorgesteld die onvoldoende effectief zijn, maar wel veel administratieve lasten met zich meebrengen.