11-06-2015  De gezamenlijke aanpak van regeldruk in de logistiek door overheid en bedrijfsleven, waaronder EVO, werpt zijn vruchten af.

Digitale vrachtbrief

In een brief over de aanpak van regels, die het kabinet vandaag aan de Kamer stuurde, wordt met name de digitale vrachtbrief - een initiatief van Beurtvaartadres, EVO en TLN - genoemd. Invoering van de digitale vrachtbrief levert het bedrijfsleven een besparing op van 675 miljoen euro.

Ruimere venstertijden

Een succesvolle proef met een verruiming van de venstertijden in Amsterdam, die inmiddels heeft geleid tot definitieve venstertijdverruiming, wordt genoemd als geslaagd voorbeeld van de aanpak van regeldruk en inefficiency in stedelijke distributie.

Gevaarlijke stoffen, Eurovignet, CBS-enquêtes

De regels voor gevaarlijke stoffen worden makkelijker na te leven dankzij een app, eveneens een innovatie van Beurtvaartadres. Een gezamenlijke aanpak van de Belastingdienst, EVO en TLN heeft geleid tot minder onnodige boetes door het verlopen van het Eurovignet. Verder is de regeldruk ten gevolge van CBS-enquêtes met 65 procent afgenomen. Dit mede door jarenlang aandringen van EVO.

Doorpakken

In het actieplan van de zogenoemde Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek worden 50 knelpunten geïdentificeerd, waarvan er 22 binnen twee jaar kunnen worden aangepakt. Voor een aantal van die relatief ‘makkelijke’ knelpunten geldt wel dat er moet worden doorgepakt of opgeschaald. Dat betekent bijvoorbeeld dat de succesvolle proef om stedelijke distributie te vergemakkelijken in Amsterdam wel navolging moet krijgen in andere steden. Daarvoor moeten volgens EVO alle partijen - het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gemeenten voorop - in de benen komen.

Aanvalsplan

De invoering van de digitale vrachtbrief gaat pas echt renderen als ook omliggende landen mee gaan doen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten bedrijfsleven en overheid samen optrekken naar onder meer België en Duitsland. Ook voor de resterende middellange- en langetermijnknelpunten moet een aanvalsplan worden gemaakt. Samen met de partners van overheid en bedrijfsleven gaat EVO hiermee de komende maanden aan de slag.