De website www.milieuzones.nl biedt de mogelijkheid om door middel van een kentekencheck na te gaan of een vrachtauto is toegelaten tot de binnenstedelijke milieuzones in Nederland.

Juiste weergave ná 5 december

Over een maand, op maandag 5 december vindt om 09.30 uur een aanpassing plaats van de kentekencheck voor de stedelijke milieuzones. Tot die tijd geeft de website aan dat een kenteken toelating geeft tot 31 december 2016. Pas vanaf 5 december 09.30 uur zal de kentekencheck een juiste weergave doen van de toelating.

Bij twijfel: bel EVO

Mocht er twijfel bestaan over de toelating van een voertuig, dan kunnen de specialisten van EVO ledenservice helpen te bepalen of een voertuig voor 2017 toelating heeft.