21-04-2017  De N279 tussen Asten en Veghel wordt niet direct verbreed, maar de aansluitingen worden wel ongelijkvloers en meteen ‘twee keer twee-proof’. Ondernemersverenigingen evofenedex, de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemen dit besluit van de provincie en gemeenten een goede eerste stap naar een betere doostroming.

Door de bruggen en viaducten nu zo aan te leggen dat er in de toekomst geen aanpassingen nodig zijn als de N279 alsnog verbreed wordt naar twee keer twee rijstroken, draagt de weg in de toekomst bij aan een soepele doorstroming in deze regio. Het besluit om de N279 om de Helmondse wijk Dierdonk heen te leggen, biedt volgens de verenigingen datzelfde perspectief.

Zorgen

De keuze die de stuurgroep nu voor Veghel maakt, baart het bedrijfsleven echter wel zorgen met oog op de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven heeft begrip voor het besluit van de provincie en gemeenten, vertegenwoordigd in een stuurgroep, om af te zien van de omleiding bij Zijtaart langs Veghel. Dit vanwege de twijfel over nut en haalbaarheid. De stuurgroep neemt nu meer tijd voor een alternatieve oplossing. Dat die oplossing er moet komen, staat buiten kijf. evofenedex, BZW en TLN gaan met de provincie en de gemeente Meijerstad in overleg om te komen tot een alternatieve oplossing.