12-04-2016  Geheel in lijn met de implementatiestrategie van AGS 3 is gestart met fase 1. Hierin zijn vier aangevers met enkele softwareleveranciers overgegaan van DSU naar AGS 3. Deze testfase verloopt redelijke soepel. Binnenkort zal daarom worden gestart met fase 2. Hierin worden dertig aangevers aangesloten op basis van vrijwilligheid. Met deze aangevers worden alle typen uitvoeraangiften doorlopen.

De overige aangevers worden half april door de douane benaderd over het meest ideale moment van aansluiten, volgens de indeling zoals eerder gecommuniceerd in de implementatiestrategie. Een nauwe samenwerking met de aangever, softwareleverancier en douane is hiervoor noodzakelijk. Eind mei worden verschillende roadshows gehouden, waarin bedrijven verder worden geïnformeerd over de wijzigingen in AGS en de overgangsperiode.

Roadshow - AGS