19-08-2011  Het aantal ladingdiefstallen blijft stijgen. Dit blijkt uit cijfers van het KLPD. Transportbedrijven deden in de eerste helft van dit jaar 611 keer aangifte. Dat is 3,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het ging 430 keer om diefstal van ladingen, 136 keer om diefstal van het voertuig en 45 keer om een combinatie.

Computers, elektronica, kleding en sterke drank zijn nog altijd het aantrekkelijkst bij het boevengilde. Noord-Brabant, Limburg en regio Rotterdam blijven de hotspots.

Organisaties werken samen

EVO, TLN, een aantal ministeries, politie en verzekeraars werken samen om deze criminaliteit te bestrijden. Zij geven elkaar actuele informatie over trends in diefstallen. Zij zorgen voor gezamenlijke lobby en draagvlak voor beveiliging van parkeerplaatsen en een ‘secure lane’ langs de hoofdinfrastructuur. Zo heeft een cameravolgsysteem al geleid tot een forse vermindering van het aantal diefstallen.

Aangifte doen

Een van de acties is het stimuleren van het doen van aangiften. Ondernemers worden opgeroepen aangifte te doen van de diefstal of van het zeilensnijden. Alleen dan kan de politie in actie komen en wordt het beeld van de werkelijke omvang van de transportcriminaliteit steeds completer.

Pogingen tot diefstal

Criminelen snijden vaak een opening in het zeil van een vrachtauto of breken in om te zien welke lading in een voertuig aanwezig is. Vaak worden meerdere zeilen opengesneden, voordat uit een vrachtauto lading wordt gehaald. Van deze pogingen wordt lang niet altijd aangifte gedaan.

Secure lane

In de omgeving van de snelwegen zijn inmiddels 25 truckparkeerplaatsen voor hun beveiliging gecertificeerd. Dit aantal wordt nog verder uitgebreid. Daarnaast krijgt de beveiliging van hoofdwegen en bijbehorende parkeerplaatsen landelijke spreiding. De ‘secure lane’ van Rotterdam naar Venlo is uitgerust met intelligente camerasystemen. Deze worden ook geplaatst op andere verzorgingsplaatsen en transportroutes.