02-09-2011 Het aantal files is ook in augustus fors afgenomen. De filezwaarte (lengte keer duur file) daalde volgens de cijfers van de ANWB met ruim 25 procent wanneer dit wordt vergeleken met het langjarig gemiddelde.

De ANWB schrijft deze ontwikkeling toe aan diverse factoren. De inmiddels verbeterde infrastructuur zorgt voor een betere  doorstroming van het verkeer. Daarnaast was de verkeershinder door wegwerkzaamheden minder dan vorige jaren.

Door het slechte weer stonden er nauwelijks files richting de stranden. Maar ook de daling van het aantal autovakanties en de vakantiespreiding hebben  volgens de ANWB gezorgd voor minder recreatief verkeer en een daling van de filezwaarte.