29-08-2012  Het aantal ladingdiefstallen is het eerste halfjaar van 2012 gedaald met 59 procent. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van ladingdiefstallen in de wegtransportsector van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Het totale beeld van de diefstallen in het wegtransport - inclusief de voertuigen en containers - laat een daling zien van bijna 40 procent.

Oorzaken

Transporteurs, verladers, chauffeurs en verzekeraars ondervinden veel hinder van deze dure vorm van criminaliteit. De sterke daling is vooral te danken aan sterk repressief optreden en preventieve maatregelen door de sector.

Resultaten

Zo heeft deze samenwerking geleid tot de instelling van een Landelijk Team Transportcriminaliteit (LTT), een landelijk Officier van Justitie voor transportcriminaliteit, betere en snellere aanpak van ladingdieven, meer beveiligde parkeerplaatsen zoals de camerabeveiligde ‘secure lane’ langs de A67, A58 en A16, en aanzienlijke verbetering in de registratie en monitoring van voertuig- en ladingdiefstallen.

Risicobewustzijn

Preventieve maatregelen door het bedrijfsleven, zoals het Waarschuwingsregister logistieke sector, betere screening en betere afspraken in de keten zijn mede debet geweest aan een verhoging van het risicobewustzijn en vermindering van de diefstallen.

Convenant

EVO, TLN, TAPA en het Openbaar Ministerie, KLPD en de betrokken ministeries denken inmiddels na over de voortzetting van het convenant Aanpak Transportcriminaliteit dat enkele jaren geleden is gesloten.

Nationale Politie

EVO is echter huiverig voor de nieuwe ontwikkelingen rond de instelling van de Nationale Politie, waardoor het onderwerp dreigt onder te sneeuwen in meer aandachttrekkende onderwerpen.