20-04-2013  Het aantal ladingdiefstallen is in 2012 met ruim 50 procent gedaald: van 768 gevallen in 2011 naar 385 in 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers over ladingdiefstallen in de wegtransportsector van de Landelijke Eenheid van de politie.

Publiek-private samenwerking

De forse daling is vooral te danken aan repressief optreden door de politie en preventieve maatregelen door de sector. Conclusie is dat de publiek-private samenwerking zijn beoogde effectiviteit bereikt, aldus de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). In deze stichting zijn onder meer de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infratructuur en Milieu, de RDW, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie deelnemers.

Repressie

Het projectteam ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland ontmantelde de afgelopen twee jaar onder meer drie criminele groeperingen die zich op grote schaal bezighielden met het plegen van ladingdiefstallen. Ook zijn er meer dan 50 verdachten aangehouden, van wie een aantal inmiddels is veroordeeld.

Preventie

De private sector heeft de nodige preventieve maatregelen genomen, waardoor het voor criminelen steeds moeilijker is hun slag te slaan. Zo is het aantal beveiligde parkeerplaatsen toegenomen en is een kwetsbare plaats, zoals Trade Port West bij Venlo, nu beveiligd, waardoor het aantal diefstallen drastisch is afgenomen. Ook op de door Secure Lane beveiligde snelwegroute van Rotterdam naar Venlo zijn de diefstallen van lading vrijwel tot nul gereduceerd.

Diefstal vrachtauto’s

De politiecijfers suggereren dat in 2012 meer vrachtwagens gestolen werden dan in 2011. Dit is volgens de AVc opmerkelijk en vraagt om een nadere analyse.