ABN Amro: Groei Chinese economie stabiliseert

Waarde Nederlandse goederenexport naar China 11 miljard euro, import 36 miljard euro

10-01-2020  ABN Amro verwacht dat de groei van de Chinese economie dit jaar zal stabiliseren. Fase 1 van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China vermindert de onzekerheid, de ‘uitbodeming’ van de industrie zal helpen de economische groei te stabiliseren en de negatieve invloed van de varkenspest op de inflatie neemt naar verwachting af. De schuld van China blijft wel stijgen maar in een lager tempo, en de stimulering via monetair en begrotingsbeleid blijft stapsgewijs verlopen.

Dit alles is te lezen in de ‘Visie op China 2020: Groei stabiliseert in Jaar van de Rat’, die ABN Amro onlangs heeft gepubliceerd. Volgens senior econoom Arjen van Dijkhuizen is ‘stabilisatie’ ook het toverwoord van de Chinese autoriteiten voor dit jaar. “Beijing legt dit jaar wat meer nadruk op het waarborgen van de economische groei en wat minder op schuldreductie.”

Anderzijds blijven er risico’s. Zo blijven, ondanks het Fase 1-akkoord, de strategische spanningen tussen China en de Verenigde Staten (VS) voortduren. De hevige protesten in Hongkong zijn een uitdaging voor het concept van ‘een land, twee systemen’ en de relatie met Taiwan is gespannen. Een ander risico is dat de verdergaande stijging van de schuld hand in hand gaat met een stijging van het aantal wanbetalingen op schuldpapier. Ook de overgang van het groeimodel van export/investeringen naar consumptie/diensten zal nog jaren duren en kent risico’s en onzekerheden.

Grootste handelspartner van Nederland

De stabiliteit van het huidige multilaterale wereldhandelssysteem en het geloof in de voordelen van ‘globalisering’ staan onder grote druk. Vanuit evofenedex zien wij door geopolitieke ontwikkelingen en economische machtsverschuivingen een veel meer multipolaire wereldorde ontstaan. De relatie tussen de VS en China maar ook die tussen de EU en beide landen is op belangrijke punten aan het veranderen. China is hard op weg de grootste economie van de wereld, namelijk die van de VS, in te halen en is ook de grootste handelspartner van Nederland in Azië. Daarom is het des te meer van belang ons te verdiepen in de ontwikkeling van de Chinese economie

Handelsbalans

De waarde van de Nederlandse goederenexport naar China is ruim 11 miljard euro. De importen uit China zijn ruim 36 miljard euro. Vergelijkbare cijfers voor de VS geven een Nederlandse exportwaarde aan van ruim 24 miljard euro en een Amerikaanse import ter waarde van 34 miljard euro. De handel vanuit Nederland met China zal naar verwachting ook dit jaar weer verder groeien. Dit is ook het streven van de beleidsnota 'Nederland – China een nieuwe balans', waarbij naast de kansen ook wordt stilgestaan bij de uitdagingen op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en privacy en niet te vergeten een eerlijk speelveld ten aanzien van staatssteun en het respecteren van intellectueel eigendom.