Oplossing vaststelling NOW geeft bedrijven extra tijd

Leestijd 2 minuten

08-09-2021  De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar accountants soms tegenaan lopen bij de controle van de coronasubsidie NOW. Hiermee zijn mogelijke obstakels weggenomen voor bedrijven om de aanvraag van de definitieve NOW-subsidie te doen. Het is heel belangrijk dat bedrijven uit de eerste ronde NOW deze aanvraag snel doen, want als UWV geen aanvraag ontvangt, wordt de definitieve NOW-subsidie vastgesteld op nul.

Twee weken later indienen

De controle voor de NOW is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag en de grootte van het bedrijf. Bedrijven die een voorschot hebben gehad tussen de 20.000 euro en de 125.000 moeten een derdenverklaring leveren. Boven de 125.000 euro hebben bedrijven een accountantsverklaring nodig. Dit zijn relatief weinig bedrijven, maar met grote subsidiebedragen. Accountants hebben aan de bel getrokken dat ze soms de deadline niet halen. Om de druk bij de accountants te verlichten, kunnen bedrijven tot veertien weken na de vaststellingsaanvraag nog een accountsverklaring of verklaring van derden indienen. Deze aanvullende veertien weken gelden alleen als de vaststelling uiterlijk 31 oktober aanstaande is aangevraagd.

Aanpassing voor concerns

Samen met beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) past het ministerie daarom het accountantsprotocol en de Standaarden aan zodat het beter werkbaar is en tegelijkertijd het doel van de controle dient. Met name ‘ het concernbegrip’  waarmee gewerkt wordt zorgt bij de grotere complexe internationale bedrijven tot omvangrijke accountantsonderzoeken. Een van de wijzigingen is dat bedrijven waarvan de accountant een vastgelegde set controlewerkzaamheden heeft verricht, maar waarbij nog steeds niet zeker is dat wereldwijd elke uithoek is gevonden, tien procent minder subsidie krijgen in plaats van een nihil stelling. Zo’n 140 tot 160 bedrijven die NOW hebben aangevraagd hebben zo’n complexe structuur, gezamenlijk hebben ze tussen de 360 en 440 miljoen euro subsidie ontvangen.

Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW-1 nog achter. UWV heeft nu 64.000 verzoeken binnen van de circa 140.000 aanvragers. Meer dan de helft, ongeveer 76000 bedrijven, moet dit dus de komende twee maanden nog doen. Het is belangrijk dat deze bedrijven dit echt uiterlijk 31 oktober aanstaande doen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder