Acht experts geven hun visie op de toekomst

De komende tien jaar staan er grote veranderingen op stapel.

De komende tien jaar staan er grote veranderingen op stapel. Acht experts geven hun visie op de toekomst.

mark Mark Horsten, manager sales bij Mercedes-Benz Vans.

Bestelauto

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“In het decennium 2020-2030 gaan we vooral een verschuiving zien in het type aandrijving. Of elektrificatie echt tot een revolutie zal leiden, hangt voor een belangrijk deel af van overheidsmaatregelen. In elk geval is binnen twee jaar ons hele gamma ook volledig elektrisch beschikbaar. Met het zelfrijdende prototype Vision Urbanetic hebben wij de bestelauto van de toekomst laten zien, maar het is nog iets te vroeg om precies te zeggen wanneer dergelijke voertuigen werkelijkheid worden.”

Arjen Lagerweij, bedrijfsadviseur evofenedex Arjen Lagerweij, bedrijfsadviseur evofenedex.

Intern transport

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“De trend in zelfrijdende interntransportmiddelen gaat doorzetten. Vooral als het gaat om het brengen van goederen naar personen zul je een enorme ontwikkeling gaan zien, daar ben ik van overtuigd. Dat gaat de efficiëntie verhogen en processen versnellen. Bovendien worden deze oplossingen ook betaalbaarder voor het midden- en kleinbedrijf, zodat ook zij die slag kunnen maken zonder enorm dure systemen te hoeven aanschaffen. Dat zie je bijvoorbeeld al met autonome schoonmaakrobotjes, die in een magazijn rondrijden en obstakels weten te ontwijken, net als bij de consument thuis. Tot slot wordt alles connected, zodat materieel nog beter inzetbaar is en de status makkelijker is op te vragen. Dat vergroot ook de veiligheid, waardoor het aantal ongevallen gaat dalen.”

Pieter Van den Broecke, managing director  Manhattan Associates Benelux en Duitsland. Pieter Van den Broecke, managing director Manhattan Associates Benelux en Duitsland.

Automatisering

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“Voldoen aan de wensen van de individuele klant zal met behulp van flexibele technologie steeds eenvoudiger worden. In het distributiecentrum van de toekomst worden technologieën zoals robotica en machine learning verder doorgevoerd en werken mens en machine nauw samen. Hierdoor neemt ook de efficiëntie toe. Daarnaast zetten meer retailers de stap naar de cloud waardoor ze in staat zijn om voortdurend te innoveren en kunnen opschalen. AI-technologie en machine learning spelen de komende jaren een centrale rol binnen praktisch ieder bedrijfsproces, of dit nu administratieve of fysieke processen zijn.”

Albert Jan Swart, sectoreconoom ABN Amro. Albert Jan Swart, sectoreconoom ABN Amro.

Arbeidsmarkt

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“De komende tien jaar gaat er veel veranderen. Tot 2021 zal de beroepsbevolking nog enigszins groeien, maar daarna neemt die af doordat de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Automatisering zal ook een grote rol spelen, waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Ook neemt het tekort aan ICT-personeel toe. Er komen steeds minder arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland, vanwege de economische groei en hogere lonen in hun thuisland. Vergrijzing, automatisering en migratie zijn dus de belangrijkste ontwikkelingen om in de gaten te houden. Nederland moet iets aan de arbeidskrapte gaan doen, anders worden de economische groei en innovatiekracht van Nederland geremd.”

Bart Jan Koopman, directeur evofenedex. Bart Jan Koopman, directeur evofenedex.

Internationale handel

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“Ik verwacht dat de komende tien jaar, ongeacht of Trump aanblijft en of de brexit er komt, multilaterale samenwerkingen op het gebied van handel nog steeds onder druk staan. Bij veel regeringen staat steeds meer alleen het eigen belang voorop, ondanks alle positieve effecten van samenwerkingen, zoals het verhogen van de welvaart en het tegengaan van armoede. Het is daarom belangrijk om ook rekening te houden met de verliezers van globalisering en het maatschappelijk draagvlak voor vrije handel te ondersteunen. Uiteindelijk is juist met internationale handel het creëren van meer welvaart mogelijk, wat ons als maatschappij helpt de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN ook daadwerkelijk te halen.”

Tamara Onos, arbeidshygiënist en hogere  veiligheidskundige. Tamara Onos, arbeidshygiënist en hogere veiligheidskundige.

Gevaarlijke stoffen

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“We blussen brandjes. Steeds opnieuw moeten we fouten uit het verleden oplossen. En dat gaat mensen tegenstaan. Hoe kan het dat we ongezonde stoffen op de markt brengen? Ik verwacht dat de publieke opinie zal zorgen voor meer aandacht voor gezondheid tijdens ontwerp- en ontwikkeltrajecten. En als dat lukt, zal het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten drastisch dalen. Nu zijn dat nog 4100 mensen per jaar. Helaas kan het meer dan twintig jaar duren voor een beroepsziekte tot uiting komt. Het kan dus zijn dat de inspanningen van de afgelopen tien jaar en van de komende tien jaar pas laat zichtbaar worden, maar we mikken op 2030.”

Marie-José Baartmans, directeur en oprichter  duurzaam transportbedrijf Breytner. Marie-José Baartmans, directeur en oprichter duurzaam transportbedrijf Breytner.

Duurzame logistiek

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“De versnelling van ontwikkelingen zet de komende periode door. Zodra de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van transport worden doorbelast, verwachten we een grote verschuiving in de logistiek. Wellicht gaat er dichter bij de markt geproduceerd worden. Er ontstaan nieuwe, andere verdienmodellen. Als sector moeten we dit niet als een bedreiging zien maar juist als kans. Indien we ‘transport en logistiek’ niet langer als kostenpost maar als toegevoegde waarde gaan beschouwen, ontstaan er betere waardemodellen voor alle partijen. Hierdoor krijgen dienstverleners ook de kans om te gaan innoveren, en versnelt de transitie naar duurzaam transport.”

Jack van der Veen, hoogleraar supply chain  management. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management.

Supply chain management

Wat verwacht u van de komende periode van tien jaar?

“Er is een aantal belangrijke trends waarvan we kunnen verwachten dat die sterk zullen doorzetten: duurzaamheid als noodzaak en strategische kans; beweeglijkheid en onzekerheid waardoor organisaties en ketens steeds wendbaarder zullen moeten worden; de enorme kansen die (informatie)technologieën bieden voor nieuwe businessmodellen en de tekorten op de arbeidsmarkt. Voor al deze uitdagingen bieden nieuwe vormen van samenwerking in ketens en netwerken oplossingen, maar om dat te realiseren zal SCM wel echt een transitie moeten maken.”

Tekst Job Halkes, Nathalie van Herk en Guus Peters - dit is een artikel uit het evofenedex magazine

Onze opleidingsadviseur Gabriëlla
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Gabriëlla en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder