21-08-2012  Ook de SP is vertegenwoordigd op het EVO-verkiezingsdebat op 4 september in Zoetermeer. Dit werd gistermiddag bekend. De partij van Emile Roemer vaardigt Leo de Kleijn af, nummer 19 op de lijst en huidig fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad. De acht grootste partijen zijn daarmee vertegenwoordigd op hét verkiezingsdebat over vervoer, logistiek en ondernemerschap.

Deelnemers

Al eerder werd bekend dat de huidige Kamerleden en vervoerswoordvoerders Elias (VVD), Kuiken (PvdA), De Jong (PVV), De Rouwe (CDA) en Verhoeven (D66) aan het debat deelnemen. GroenLinks en ChristenUnie vaardigen nieuwkomers Kees Diepeveen en Jan de Wit af.

Discussie

Met elkaar en met de aanwezigen in de zaal gaan de kandidaat-Kamerleden in discussie over onderwerpen als de voorgenomen bestelbusbelasting, de mogelijke invoering van kilometerbeprijzing voor het vrachtverkeer, de aanleg van meer infrastructuur en nog vele andere onderwerpen.

Aanmelden

Leden en relaties van EVO kunnen zich nog aanmelden voor het debat en de aansluitende nazomerborrel.

In het augustusnummer van EVO Magazine staat in het artikel ‘Er valt veel te kiezen’ een overzicht van de relevante programmapunten van VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie. (Zie bijlage.)