27-05-2013  Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW lijdt het bedrijfsleven jaarlijks voor ongeveer 400 miljoen euro schade door acquisitiefraude. Dat dit een hardnekkig probleem is, blijkt ook uit het aantal vragen en klachten dat de bedrijfsjuristen van EVO over dit onderwerp krijgen.

Acquisitiefraude: slinkse werkwijze

Acquisitiefraude is een vorm van oplichting. Het principe van acquisitiefraude is steeds hetzelfde: de aanbieder probeert op een slinkse wijze een overeenkomst aan te gaan met een ondernemer. Dit gebeurt meestal door de ondernemer of een werknemer een handtekening te laten plaatsen of op een andere manier akkoord te laten geven. Het kan gaan om spooknota’s, maar ook om faxen of brieven waarin wordt gevraagd of het bedrijf een niet-bestaand abonnement wil beëindigen, met het verzoek de fax of brief ondertekend terug te sturen, terwijl later blijkt dat het bedrijf juist een abonnement is aangegaan.

De aanbieder is meestal niet van plan een werkelijke tegenprestatie te bieden, zeker niet ter waarde van het te betalen bedrag. Bedragen kunnen variëren van een paar honderd tot wel duizenden euro’s. Het geleverde eindproduct is vaak slecht een naam- en adresvermelding van het bedrijf op een nietszeggende website.

Hoe kunt u acquisitiefraude voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen, maar dat lijkt nogal makkelijk gezegd. Medewerkers van malafide aanbieders zijn vaak zeer bedreven. Zij bellen de bedrijven en verwijzen op joviale wijze naar eerdere contacten of afspraken. Vervolgens wordt er indirect druk uitgeoefend om meteen een akkoord te geven.

EVO-Bedrijfsjuristen adviseert om één persoon binnen de organisatie verantwoordelijk te maken voor de contacten met externe aanbieders. U moet nooit direct reageren en alles goed doorlezen. De kleine lettertjes maken vaak duidelijk of de aanbieder een malafide adverteerder is.

Wat te doen als u met acquisitiefraude te maken krijgt?

Meld acquisitiefraude bij het Steunpunt Acquisitiefraude. Dit landelijke meldpunt verzamelt alle klachten en geeft preventieve adviezen. U kunt ook aangifte doen bij de politie, zeker in het geval van bedreiging of indien uw stempel of handtekening is gekopieerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? EVO-leden kunnen gratis terecht bij de EVO-Bedrijfsjuristen, telefonisch via 079 3467 350, per email via bedrijfsjuristen@evo.nl, of maak gebruik van het reactieformulier rechts op deze pagina.