26-04-2013  De acties die Vakbond FNV voert bij DB Schenker Rail zijn van onbepaalde duur. Omdat het zwaartepunt van de acties zich concentreert op het sorteerstation Kijfhoek (nabij Rotterdam), heeft DB Schenker te maken met vertraging en uitval van treinen.

Distributiesysteem verstoord

Het distributiesysteem van wagenladingen is ernstig verstoord. DB Schenker meldt dat het uithalen van wagens op terminals en spooraansluitingen alleen plaatsvindt wanneer er kans is op verdere doorvoer.

Complete treinen

Doordat machinisten van standplaatsen in de regio Rotterdam en Amsterdam zich bij de staking hebben aangesloten, ondervindt ook het vervoer van complete treinen met bestemmingen van/naar Rotterdam en Amsterdam ernstige hinder. Om een onbeheersbare situatie te vermijden, vertrekken treinen met een bestemming in Nederland alleen als er garantie is op doorvoer.