Action zoekt verdieping in de RI&E met gevaarlijke stoffen

Theo Braams: “We kunnen altijd een actueel overzicht laten zien van de gevaarlijke stoffen die we in de opslag hebben.”

18-10-2021  Net als vele andere bedrijven heeft ook non-fooddiscounter Action te maken met gevaarlijke stoffen. De risico’s die samenhangen met de omgang met deze stoffen, moeten in kaart gebracht worden, en dat vraagt vaak om meer verdieping dan de basis-RI&E afdekt. Action is daarin momenteel de puntjes op de i aan het zetten.

Alle werkgevers in Nederland – van groot tot klein - zijn volgens de Arbowet verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit is een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die het werk met zich meebrengt voor de werknemers. In het bijbehorende plan van aanpak zijn de maatregelen opgenomen om de risico’s te verkleinen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en ongevallen terug te dringen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, is een standaard-RI&E eigenlijk niet voldoende, weet ook Theo Braams, safety expert bij de distributiecentra van non-foodketen Action. “Dan moet je als bedrijf een verdiepingsslag uitvoeren, waarbij je je afvraagt: welke stoffen hebben we in ons bedrijf, in welke hoeveelheden, wat doen we precies met die stoffen, kunnen medewerkers eraan blootgesteld worden, en wat zijn de risico’s daarvan?”

Parfum

Braams is op dit moment druk bezig met die verdiepingsslag. Want ook Action handelt in producten waar gevaarlijke stoffen in zitten – denk aan parfum, verf en schoonmaakmiddelen. “We zijn op dit moment de puntjes op de i aan het zetten. Dit mede door een inspectie die we begin dit jaar onverwachts kregen van de omgevingsdienst. We hadden toen al wel een inventarisatie van de gevaarlijke stoffen die bij ons in omloop zijn, maar die was volgens de inspectiedienst nog niet uitgebreid genoeg. Nu hebben we voor het eerst een compleet overzicht. De inspectie heeft ons wat dat betreft nog scherper gemaakt.”

Die inventarisatie betreft in de eerste plaats de twee distributiecentra van Action in Nederland: in Zwaagdijk-Oost (Noord-Holland) en in Echt (Limburg). Daar bevindt zich de gehele voorraad aan artikelen, in dozen op pallets. De gevaarlijke stoffen staan in stellingen onder een blussysteem met schuim. “En alles wat erin en eruit gaat, wordt in het warehousemanagementsysteem geregistreerd. Dus we kunnen altijd een actueel overzicht laten zien van de stoffen die we in de opslag hebben, inclusief bijbehorende veiligheidsinformatiebladen, H-zinnen (gevaren-aanduidingen, red.) en hoeveelheden per stof. Ook de CMR-stoffen hebben we in kaart gebracht.” Met dat laatste duidt Braams op de carcinogene (kankerverwekkende) stoffen, mutagene stoffen (die schade kunnen toebrengen aan het erfelijk materiaal) en reprotoxische stoffen (die verminderde vruchtbaarheid kunnen veroorzaken). Dit zijn stoffen die op de lange termijn gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. 

Incidenten

In de verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen van Action is ook aandacht voor de processen die zich in de distributiecentra afspelen. “Behalve de Technische Dienst heeft Action geen afdelingen waar de medewerkers echt met gevaarlijke stoffen werken; we maken zelf geen producten en werken ook niet met vloeibare chemicaliën. Maar er kunnen natuurlijk wel incidenten optreden waarbij stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld een doos die uit een stelling valt. Of een verpakking die lek geprikt wordt. In het veiligheidsbeheerssysteem hebben we dan ook instructies opgenomen voor het opruimen van vrijgekomen gevaarlijke stoffen. Dit is gelukkig niet vaak nodig, maar als het wel aan de orde is, moet het wel veilig gebeuren.” 

ADR-proof

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen komen weer andere regels kijken; voor het wegvervoer is dat het ADR-verdrag. Action heeft een eigen wagenpark, maar maakt ook gebruik van externe vervoerders. Met hulp van een bedrijfsadviseur van evofenedex is Braams nu bezig het vervoer helemaal ADR-proof te maken. “We zijn de vrachtpapieren voor al onze ritten in orde aan het maken. Daarbij kunnen we gebruikmaken van de vrijstellingen van de 1000-puntenregeling en de regeling voor beperkte hoeveelheden (limited quantities). Bij ons zijn de te vervoeren hoeveelheden namelijk beperkt.” Een laatste aandachtspunt van Braams op dit moment zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen die ingezet worden bij Action. Ook daarvan was in het verleden nog geen volwaardig overzicht beschikbaar.

Vraag het RI&E-pakket aan

Om je te helpen hebben we een RI&E-pakket samengesteld. In dit pakket helpen we je met het opstellen, uitvoeren en naleven van de RI&E en een stappenplan om de RI&E onder de aandacht te brengen bij alle medewerkers. Ook geven we je handvatten om, op een leuke manier, draagvlak te creëren voor gezond en veilig werken. De publicaties staan vol met goede voorbeelden, praktijkopdrachten en tips van vakgenoten.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder