05-12-2013  De zogeheten Activiteitenregeling milieubeheer is gewijzigd en verwijst sinds 1 december naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30 voor:

 • afleveren van brandbare vloeistoffen en aardgas
 • opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks
 • opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen

Nieuwe indeling

Deze PGS-richtlijnen hebben een nieuwe indeling gekregen en zijn daardoor opnieuw genummerd. Daarnaast zijn de richtlijnen op punten geactualiseerd, zodat zij de beste beschikbare technieken weergeven.

Gevolgen

Een aantal in het oog springende gevolgen van deze actualisatie zijn:

 • PGS 15
  de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is verder uitgewerkt
 • PGS 25
  voor het inpandig afleveren van aardgas gelden nu minimaal dezelfde eisen als aan het afleveren in de buitenlucht
 • PGS 28 en 30
  de keuringstermijnen en interne afstanden zijn versoepeld, een aantal bodembeschermende voorzieningen is nader uitgewerkt en de eisen aan mobiel opslaan en afleveren zijn gewijzigd

De wijziging is op 29 november gepubliceerd in Staatscourant 2013, nummer 32887.