01-10-2012  Kenniscentrum InfoMil is gestart met het opstellen van een nieuwe Handleiding PGS-15. De bestaande handleiding is gebaseerd op PGS-15, versie 2005. In 2011 werden echter een aantal regels in PGS-15 aangepast, reden genoeg om de handleiding hierop aan te passen.

De primaire doelgroep van de handleiding is het bevoegde gezag, maar de handleiding kan ook gebruikt worden door andere organisaties en het bedrijfsleven.

Veelgestelde vragen

Actualisatie zal plaatsvinden op onderwerpen die zijn veranderd of zijn toegevoegd in de PGS-15 en onderwerpen waar veel vragen over zijn gesteld aan de helpdesk.

De tekst van de nieuwe handleiding wordt in nauw overleg met een klankbordgroep vastgesteld. De klankbordgroep bestaat hoofdzakelijk uit leden van het PGS-15 team.

Reageren

Tot 7 september 2012 was het mogelijk ideeën aan te dragen tijdens een inventarisatieronde. De aangedragen onderwerpen worden nu in de klankbordgroep behandeld.

In oktober zal een concept-versie worden gepubliceerd, waarop iedereen een reactie kan geven.

De communicatie over de vorderingen van de handleiding verloopt via de website van het Kenniscentrum InfoMil.