De 57e editie van de IATA-Dangerous Goods Regulations, de regelgeving voor de luchtvracht van gevaarlijke stoffen, is 1 januari 2016 van kracht geworden.

Onlangs is Addendum I gepubliceerd. In deze addendum staan veel nieuwe en gewijzigde voorschriften in de Operator Variations, die met name betrekking hebben op het vervoer van lithiumbatterijen en –cellen.

Wijzigingen zijn er ook in Packing Instructions 965, 968 en 970 voor het vervoer van lithiumbatterijen en –cellen. Een aantal daarvan wordt per 1 april 2016 van kracht.

Verder zijn er voor UN 3171, Battery-powered equipment and Battery-powered vehicle, wijzigingen in Packing Instruction 952.

Een volledig overzicht van wijzigingen in de 57ste editie vindt u op de kennisbank. Deze is alleen toegankelijk voor leden.