18-10-2012  Bedrijven krijgen per 1 januari aanstaande te maken met 78 pagina’s aan wijzigingen, aanvullingen en correcties op het ADR. Een aantal in het oog springende veranderingen betreft de verantwoordelijkheid van de vuller (de onderneming die laadt), vervoer door tunnels, het vastzetten van lading en etikettering.

Grotere verantwoordelijkheid vuller

Een van de nieuwe verplichtingen in de Europese regels is dat de vuller (de onderneming die laadt) van een transporteenheid altijd moet controleren of alle afsluitinrichtingen dicht zijn en of er geen lekkage is. Hierdoor krijgt de vuller een grotere verantwoordelijkheid.

Vervoer door tunnels

Ook op het gebied van vervoer door tunnels wordt een wijziging doorgevoerd. Voertuigen die zijn gekenmerkt met oranje borden, vallen onder de tunnelrestricties, maar nieuw is dat in tunnels van categorie E ook de restricties gelden voor transporteenheden met het zogenoemde ‘limited quantities’- kenmerk. Dit betekent in principe een verzwaring van de regels voor vervoerders, maar in Nederland zullen chauffeurs alleen de Arena-tunnel moeten mijden als zij zulke stoffen in hoeveelheden van meer dan acht ton meenemen.

Een oplegger met gevaarlijke stoffen behoudt ook na afkoppelen het oranje bord. Dat stond al in de Nederlandse wet, maar nu geldt dat internationaal. Ook worden twee gevaaridentificatienummers toegevoegd voor de kenmerking op oranje borden: bijtend gas met GI-nummer 28 en een bijtend, brandbaar gas met GI-nummer 238.

Lading

De aangepaste regels geven verder duidelijkheid over het vastzetten van lading. In het nieuwe ADR wordt verwezen naar norm EN12195-1: 2010, waarin de voorschriften staan voor de berekening van spankrachten voor ladingzekering.

Het aanbrengen van het kenmerk ‘milieugevaarlijk’, met de illustratie van boom en visje, is aan de voorschriften toegevoegd, waardoor dit kenmerk ook op omverpakkingen moet worden aangebracht. Als de inhoud daartoe aanleiding geeft, moet dit kenmerk ook op gasflessen zijn aangebracht.

Etikettering

De afmeting van het UN-nummer op verpakkingen en omverpakkingen moet volgens de nieuwe regel minstens twaalf millimeter hoog zijn. Alleen bij kleinere verpakkingen mag het minder hoog zijn: minimaal zes millimeter.

Rol veiligheidsadviseur

In het ADR is nu ook opgenomen dat de al langer verplichte in- of externe veiligheidsadviseur de bij verlading betrokken werknemers moet trainen en hen moet informeren over de wijzigingen in de regelgeving. De veiligheidsadviseur moet van die opleidingen ook een administratie bijhouden.

Bron: artikel ‘Tijd voor actualisering: aanpassing regels gevaarlijke stoffen’, EVO magazine augustus 2012.
Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder