Oplossing voor tijdelijke sluiting CBR

Leestijd 1 minuut

18-12-2020  Vandaag is in de Staatscourant een regeling gepubliceerd, die de geldigheid van ADR-certificaten van bestuurders en veiligheidsadviseurs verlengt tot eind februari 2021. Dit is een welkome oplossing, nu vanwege de lockdown bij het CBR geen examens afgenomen worden.

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR, schrijven voor dat bestuurders die gevaarlijke stoffen vervoeren en ADR-veiligheidsadviseurs over een geldig certificaat beschikken. Dit moet periodiek hernieuwd worden via een herhalingsopleiding met afsluitend examen. Deze worden normaal gesproken afgenomen door het CBR, dat vanwege de corona-lockdown echter tot 19 januari 2021 is gesloten. Daarom heeft Nederland, samen met veel andere Europese landen, besloten zich aan te sluiten bij een internationale regeling (M 330). Deze verlengt de geldigheidsduur van certificaten die aflopen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 tot 28 februari 2021.

Let op

De tekst in de Staatscourant noemt onder lid 2 onjuiste data, houd daarom het Engelstalige origineel aan. De Inspectie Leefomgeving en Transport is op de hoogte gesteld van de fout en houdt eveneens de Engelstalige versie aan.

Inspectietermijn drukhouders

Nederland heeft ook de multilaterale overeenkomst M331 getekend. Deze maakt het tijdelijk mogelijk dat drukhouders voor gassen uit gevarenklasse 2, waarvan de inspectiedatum is verlopen, toch gevuld en vervoerd mogen worden. Deze regeling loopt tot 31 maart 2021.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder