Ledenvraag | Als verlader krijgen wij in toenemende mate te maken met buitenlandse chauffeurs en dus ook verschillende ADR-certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Is er een overzicht met voorbeelden van ADR-certificaten per land en de kenmerken, zodat wij kunnen beoordelen of een certificaat geldig is?

Antwoord van EVO-Ledenservice

“Ja, in het ADR zelf staat een model van het certificaat en de voorschriften die gelden voor de opmaak ervan. Het ADR-certificaat moet zijn opgemaakt in de taal van het land dat het certificaat afgeeft. Als deze taal geen Engels, Frans of Duits is, moet een aantal gegevens in een van deze talen worden vermeld. De ADR-landen verstrekken de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (Unece) een voorbeeldmodel van het certificaat dat zij afgeven. De commissie stelt deze informatie ter beschikking op de eigen site.