10-06-2013  Het ADR 2013 wordt op 1 juli definitief van kracht. De overgangstermijn is dan afgelopen.

Tweejaarlijkse aanpassing

Het ADR, de Europese regeling waarin de voorschriften staan voor het vervoer van gevaarlijke over de weg, wordt elke 2 jaar aangepast. Voordat de wijzigingen definitief van kracht zijn, geldt er een overgangstermijn van een half jaar. Voor de nieuwste versie van het ADR loopt deze overgangstermijn af op 1 juli. Dat betekent dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet voldoen aan de ADR-regels van 2013.

Wijzigingen

Zoals in elke periodieke aanpassing van het ADR zijn er wijzigingen in de overgangstermijnen, indelingscriteria en bijzondere bepalingen. Ook zijn er veel stofgebonden wijzigingen via de stoffentabel.

Nieuwe voorschriften

Nieuwe voorschriften zijn er onder andere voor het vervoer van aanstekers, lithumbatterijen en –cellen en aggregaten. Verder worden er eisen gesteld aan de afmeting van het UN-nummer op colli en is er een nieuw hoofdstuk voor o.a. dry ice dat gebruikt wordt als koeling of conditionering.

Meer informatie

Voor meer informatie en een volledig (Engelstalig) overzicht van de wijzigingen kunnen leden de EVO-Kennisbank raadplegen of contact opnemen met EVO-Ledenservice ledenservice@evo.nl, telefoon 079 3467 346.