24-06-2013  Beurtvaartadres heeft de app ADR-Pro aangepast aan de nieuwe ADR-regels. De Unece past de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (het ADR) elke 2 jaar aan. De jongste aanpassing resulteerde in 70 pagina’s met wijzigingen, die per 1 juli van kracht zijn. Ze zijn verwerkt in de ADR-Pro 2013, die de bestaande ADR-Pro 2011 vervangt.

Gevarenuitrusting

Verder zijn in de nieuwe versie van de app enkele verbeteringen aangebracht, meldt Beurtvaartadres. Zo is er een extra functie toegevoegd voor de gevarenuitrusting. Hiermee zien gebruikers van de app welke uitrusting een chauffeur aan boord moet hebben. Verder is de alfabetische stoffenlijst verbeterd op basis van feedback van de gebruikers van de ADR-Pro 2011. De alfabetische stoffenlijst is nu bovendien doorzoekbaar en te sorteren op UN-nummer.