De wijzigingen in het ADR komen er weer aan

Leestijd 3 minuten

Bedrijven die met het vervoer van gevaarlijke stoffen te maken hebben, weten het als geen ander: iedere twee jaar wordt het ADR aangepast. Alhoewel de wijzigingen in deze regelgeving steeds minder ingrijpend worden, moeten ze toch altijd weer onder de loep worden genomen. En als ze gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering: geïmplementeerd in de organisatie.

Op 1 januari is het weer zover: tijd voor de tweejaarlijkse wijzigingen in het ADR, de internationale regelgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen. Stan van Rossum, veiligheidsadviseur en trainer vervoer gevaarlijke stoffen, legt uit waarom die regels na al die jaren dat het ADR bestaat toch steeds weer worden aangepast. “Dat heeft te maken met technische ontwikkelingen, toepassing van nieuwe technieken en voortschrijdend inzicht. Als er bijvoorbeeld een incident is geweest, kan de wetgever besluiten de regels aan te scherpen.”

Flinke opgave

Hoewel de wijzigingen de laatste jaren niet meer zo drastisch zijn, moeten ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen altijd nagaan of de nieuwe voorschriften gevolgen hebben voor hun bedrijfsproces. Van Rossum: “Neem het schrappen van de vrijstelling voor het vervoer van niet nader aangeduide machines en apparaten met gevaarlijke stoffen in 2019. Voor diverse partijen was het een flinke opgave om hun bedrijfsproces daaraan aan te passen. Zo konden bedrijven die handelen in filterinstallaties met actieve kool niet meer van deze vrijstelling gebruikmaken. Eén verandering in het ADR kan dus enorme impact hebben.”

Voor komend jaar staat er bijvoorbeeld een wijziging rond ziekenhuisafval op stapel. Er komt een nieuw UN-nummer voor bepaald medisch afval: UN 3549, specifiek voor vast ziekenhuisafval van categorie A, dat bij gezonde mensen of dieren blijvende invaliditeit of een levensbedreigende of dodelijke ziekte kan veroorzaken. Van Rossum: “Een dergelijke aanpassing werkt overal door, van begin tot eind van de keten. De ziekenhuizen moeten deze stoffen op de juiste manier verpakken, maar ook de partijen in de rest van de keten moeten aan de regels in de verschillende ADR-delen voldoen. Dus moet je in feite alle ADR-wijzigingen doorspitten om te weten wat er allemaal aangepast is. Gelukkig kun je met Control F op je toetsenbord zoeken op het UN-nummer.”

stan van rossum
Stan van Rossum: “Leg vooral uit waaróm de regels aangepast worden: dat de veiligheid daarmee gediend is.”

 

Draagvlak

Wie de eindverantwoordelijke is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Meestal is het de HSE-manager of logistiek manager die moet zorgen voor de borging in de organisatie, en de ADR-veiligheidsadviseur is dan degene die dit controleert en hierover adviseert. Bij heel kleine bedrijven kunnen beide verantwoordelijkheden bij de eigenaar liggen.

Het is wel een uitdaging om voor dit soort zaken blijvend draagvlak te creëren in de organisatie. “Leg vooral uit waarom dingen aangepast worden”, is het advies van Van Rossum. “Dus niet alleen dat dat nu eenmaal moet volgens de regels, maar ook hoe de veiligheid daarmee gediend is. En probeer dit ook op verschillende manieren bij de medewerkers tussen de oren te krijgen: door middel van training, procedures en checks en audits. Door deze drie in samenhang met elkaar uit te voeren, blijven de regels beter hangen.”

Ontbijtsessie wijzigingen ADR-wetgeving

evofenedex organiseert op 11 december de laatste ontbijtsessie van 2020 over de wijzigingen in de ADR-wetgeving die in 2021 van kracht worden. Alle deelnemers krijgen een getuigschrift van deelname en ontvangen een syllabus met de belangrijkste wijzigingen; een handig overzicht dat je goed kunt gebruiken als naslagwerk. De ontbijtsessie wordt gehouden bij evofenedex in Zoetermeer, van 9.00 tot 11.30 uur. Hierbij worden uiteraard alle RIVM-richtlijnen strikt in acht genomen. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname kost 129 euro en voor leden van evofenedex 99 euro.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder