16-04-2013  De ADR-voorschriften voor verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten die worden gebruikt voor koel- of conditioneringsdoeleinden, worden versoepeld. Hiertoe is besloten omdat er praktische problemen zijn met de toepassing ervan.

Droogijs, stikstof, vloeibare argon

De huidige regels zijn van kracht sinds 1 januari. Zij gelden voor bijvoorbeeld droogijs (UN 1845), sterk gekoelde, vloeibare stikstof (UN 1977) of sterk gekoelde, vloeibare argon (UN 1951). Deze voorschriften hebben betrekking op onder meer de opschriften op verpakkingen, een waarschuwingsteken op voertuigen en containers en het vervoerdocument met informatie over de lading.

Waarschuwingsafbeelding en documentatie

De versoepeling houdt in dat kan worden afgezien van de waarschuwingsafbeelding en de verplichte documentatie als er geen gevaar is voor verstikking in het voertuig/de container en bij verpakkingen met droogijs.

Multilaterale overeenkomst

Zwitserland initieert een multilaterale overeenkomst die alle ADR-verdragstaten kunnen ondertekenen. De versoepeling van de betreffende ADR-regels kan dan al voor 2015 van kracht zijn.