21-03-2013  Per 1 januari 2013 gelden ADR-voorschriften voor verpakkingen, voertuigen en containers die stoffen bevatten die worden gebruikt voor koel- of conditioneringsdoeleinden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld droogijs, sterk gekoelde stikstof of argon. Dit zijn stoffen die een ernstig risico kunnen vormen voor verstikking.

Voorschriften voor verpakkingen koel- en conditioneringsmiddelen

Koel- en conditioneringsmiddelen worden gebruikt bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen en niet-gevaarlijke stoffen, zoals bederfelijke goederen.

Voor de verpakkingen van koel- en conditioneringsmiddelen gelden de volgende ADR-voorschriften:

  • De verpakkingen moeten zeer lage temperaturen kunnen weerstaan, het vrijkomen van gas verhinderen en voorkomen dat er drukopbouw plaatsvindt.
  • De verpakkingen moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar de naam van het middel bevatten, gevolgd door de woorden ‘als koelmiddel’ of ‘als conditioneringsmiddel’.

Gekoelde gevaarlijke stoffen

Bij gevaarlijke stoffen die tijdens vervoer worden gekoeld met een koel-/conditioneringsmiddel, gelden zowel de hierboven genoemde regels voor de verpakkingen van de koelmiddelen, als ook de ADR-voorschriften (op basis van het betreffende UN-nummer) voor de gevaarlijke stoffen.

ADR verstikkend labelWaarschuwingsteken op voertuigen en containers

Voertuigen en containers waarin verpakkingen met een koel-/conditioneringsmiddel worden vervoerd moeten een speciaal waarschuwingsteken dragen op een plaats waar het gemakkelijk wordt gezien door personen die het voertuig of de container openen of willen betreden.

Koelmiddelen als bulk

Koel-/conditioneringsmiddelen die als bulk worden vervoerd (als product, en niet met functie om producten te koelen) vallen niet onder de ADR-voorschriften. Er gelden wel voorschriften om het voertuig of de container te isoleren en het koel-/conditioneringsmiddel mag niet rechtstreeks in contact komen met de metalen structuur van het voertuig of de container.

Meer informatie

EVO-leden kunnen hun vragen over ADR-voorschriften of andere onderwerpen gratis stellen aan Ledenservice. Telefonisch via  (079) 3467 346 of via het reactieformulier rechts op deze pagina.