20-06-2014  Elke twee jaar vinden er wijzigingen plaats in het ADR, de regeling waarin de voorschriften staan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In 2015 gelden er onder andere nieuwe of gewijzigde voorschriften met betrekking tot:

  • het vervoer van lampen waarin zich gevaarlijke stoffen bevatten.
  • de afmeting van de opschriften ‘oververpakking’ en ‘bergingsverpakking’.
  • verpakkingen voor het vervoer van lithium-ion-batterijen en cellen in de afvalfase.
  • het vervoer van ‘afgedankte’ verpakkingen met als nieuw UN-nummer 3509.
  • tekstuele wijzigingen in de schriftelijke instructies.
  • bijzondere bepalingen voor het vervoer van los gestort goed.

Samenvatting

Een korte samenvatting van de gewijzigde voorschriften staat op de EVO-Kennisbank. Daar vindt u tevens een Engelstalig overzicht met alle wijzigingen.

Seminars

Vanaf het najaar organiseert EVO op verschillende locaties in Nederland seminars over de ADR-wijzigingen. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.