19-07-2011 Steeds vaker worden EVO-leden geconfronteerd met acquisitiefraude. Malafide advertentiebedrijven proberen een handtekening of bevestiging te ontlokken voor vermelding van bedrijfsgegevens op onbekende websites tegen hoge vergoedingen.

Advertentiefraudeurs gaan daarbij gehaaid te werk, met contracten welke eruit zien als facturen of misleidende telefoongesprekken welke later niet kunnen worden achterhaald. Ook worden bekende advertentieconcepten toegezonden, waardoor de suggestie wordt gewekt dat deze afkomstig zijn van vertrouwde uitgevers.

MKB Nederland becijferde de schade ten gevolge van advertentiefraude onlangs op 400 miljoen euro per jaar en spant een proefproces aan tegen een onderneming die zich hier op grote schaal mee bezig zou houden.

EVO publiceert een uitgebreid artikel over acquisitiefraude in het augustusnummer van EVO magazine. Leden van EVO die met acquisitiefraude geconfronteerd worden kunnen een beroep doen op de afdeling juridische bijstand van EVO.