27-11-2013  Een positief advies van de Milieueffectrapportage-commissie  maakt de weg vrij voor verdere besluitvorming over de bouw van een tweede sluiskolk bij Eefde. Er zijn geen zodanige bezwaren, dat de plannen aangepast moeten worden. Dat is een stap in de goede richting, vindt EVO.

Schakel

Sluis Eefde vormt een belangrijke schakel voor de binnenvaart voor het goederenvervoer van en naar Twente. De nu al lange wachttijden zullen zonder uitbreiding verder oplopen als de economische ontwikkelingen in de regio doorzetten. Niet alleen zullen straks de wachttijden tot dertig minuten beperkt blijven, maar zullen ook grotere schepen tot maximaal klasse Va van de vaarweg gebruik kunnen maken.

Belangrijk

Hoe belangrijk de sluis is, bleek tijdens de wekenlange stremming begin 2012. Toen viel een van de sluisdeuren naar beneden, wat het bedrijfsleven een miljoenenschade opleverde. Door een tweede sluiskolk zullen de gevolgen van een nieuw incident vele malen kleiner zijn. EVO heeft al jaren gepleit voor de aanleg van de tweede sluiskolk en de verbetering van de Twentekanalen, en is blij dat daarin nu schot komt.

Vergunningen

De nieuwe sluiskolk zal op zijn vroegst in 2018 beschikbaar zijn, maar vertraging tot 2020 is mogelijk. Eerst zal minister Schultz het besluit voor de bouw moeten nemen, waarna het project in de begroting van 2015 kan worden opgenomen. Voordat de werkzaamheden kunnen starten zullen de aanbestedingsprocedure  moeten worden doorlopen en de nodige vergunningen moeten worden aangevraagd. Eerder dan 2016 valt de start van de bouw daarom niet te verwachten.