"Advies over grenswaarde dieselmotoren gebaseerd op verouderde gegevens"

Bedrijven komen in de knel als het Rijk de aanbevolen emissienormen overneemt

18-03-2019  Het advies van de Gezondheidsraad over de grenswaarde van dieselmotorenemissie (dme) is gebaseerd op verouderde gegevens. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport afgelopen week in ontvangst genomen. Samen met VNO hebben wij dan ook onze zorgen geuit over dit uitgebrachte advies. Als de in het stuk beschreven normen worden toegepast, dan komt Nederland ‘plat’ te liggen.

De raad heeft geen rekening gehouden met de grote hoeveelheid ingebrachte bezwaren op het conceptadvies van oktober 2018, zo stellen wij samen met VNO vast. Momenteel bestaat er in Nederland nog geen wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie. Het advies gaat in op de uitstoot van dieselmotoren waaraan  werknemers worden blootgesteld. De Raad geeft advies- en verbodswaarden voor de beroepsmatige blootstelling aan de uitstoot van dieselmotoren. Daarbij gaat het niet alleen om vrachtwagens en heftrucks , maar om alles wat aan-of voortgedreven wordt door dieselmotoren.

Omdat er geen wettelijke grenswaardes zijn is het beleid er op gericht om blootstelling aan de uitstoot van dieselmotoren te voorkomen. Dat gaat van eliminatie aan de bron - zo mogen bepaalde heftrucks geen dieselmotor meer hebben - tot aan plaatselijke afzuiging, compartimentering en routingmaatregelen. Dit geldt niet alleen voor binnen in gebouwen, maar voor alle plekken aar werknemers aan de slag zijn. Denk daarbij aan de bouw, de aannemerij, wegwerkzaamheden, transport en opslag, de haven, de afvalinzameling en vele andere activiteiten.

Verkeerde gegevens

In het advies wordt nu aangegeven dat de beroepsmatige blootstelling beperkt moet worden tot het achtergrondniveau. Volgens de gezondheidsraad is daarbij het streefrisico 0,011 μg EC/m3 en ligt de waarde waarop werken verboden zou moeten worden op 1,03 μg EC/m3. Deze normen liggen volgens ons veelal lager dan gangbaar is in het Nederlands milieu en zijn gebaseerd op verouderde gegevens. Op basis van onze gegevens is de gangbare norm nu 1 μg EC/m3, bijna gelijk aan de waarde waarop werken verboden zou moeten worden. Daardoor wordt werken bijna onmogelijk.

Volgens ons zijn de berekeningen voor het verbodsniveau gemaakt op basis van oude technologie, terwijl het huidige achtergrondniveau gebaseerd is op de nieuwe technologie. Nieuwe motoren hebben emissiereductiesystemen en stoten onder andere minder roetdeeltjes uit. Het zal echter nog jaren duren voor de bestaande dieselmotoren voor transport en stroomvoorzieningen vervangen zijn door nieuwe motoren die voldoen aan de huidige emissienormen. Het advies van de Gezondheidsraad is relevant voor de huidige situatie, waardoor de eerder geschetste problemen dreigen te ontstaan.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder