07-06-2017  Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (Actal) heeft geconstateerd dat ondernemers onnodige regeldruk ervaren op Luchthaven Schiphol. Vermindering van de regeldruk verbetert de concurrentiepositie van Schiphol ten opzichte van andere luchthavens. Actal heeft in opdracht van Staatssecretaris Dijksma (I&M) onderzoek gedaan naar de regeldruk op Luchthaven Schiphol en hier een advies over gegeven.

Digitalisering documentenstromen

Actal heeft onder andere onderzoek gedaan naar de luchtvrachtstromen op de luchthaven. evofenedex heeft ten tijde van de uitvoering van de quick scan ook de ervaringen en adviezen van verladers met Actal gedeeld. Volgens Actal kan de regeldruk omlaag door verdergaande digitalisering bij de uitwisseling van documenten die door de verschillende inspecties (Douane, NVWA) worden geëist. Ook kunnen vergunning- en toezichtprocessen efficiënter plaatsvinden, bijvoorbeeld bij dubbele screening van medewerkers bij luchtvrachtactiviteiten.

Voorsprong door samenwerking

evofenedex heeft in haar contacten met Actal bepleit om Schiphol de proeftuin te laten zijn voor verdergaande digitaliseringsprocessen. Bij veel vrachtstromen is het noodzakelijk om bepaalde (douane)documenten fysiek te archiveren. Dit is Europese wetgeving, maar Nederland kan - mede door de goede samenwerking tussen bedrijven en douane - als proeftuin fungeren om tot een volledige digitalisering van de documentenstroom te komen.

Nog aantrekkelijker

Volgens evofenedex zullen hierdoor administratieve lasten in het luchtvrachtproces sterk afnemen. Ook heeft evofenedex ten aanzien van de NVWA geadviseerd voor een meer flexibelere benadering richting marktpartijen en bepleit om concurrerende instituten toe te laten, wat binnen de huidige Europese regelgeving al mogelijk is. Doormiddel van de goede samenwerking tussen alle ketenpartijen kan Schiphol nog aantrekkelijker worden voor verladers en wordt de concurrentiepositie verstevigd.