Inzet van biomassa voor verduurzaming transport is essentieel

Leestijd 2 minuten

01-07-2020  In Nederland kan 1,3 miljard kuub biogas geproduceerd worden voor de vervanging van fossiele brandstoffen in het transport. Dat is een conclusie van de Routekaart Nationale Biogrondstoffen, een onderzoek naar de mogelijkheden om meer duurzame biomassa in ons land te produceren. De inzet van biomassa voor de verduurzaming in het transport is, wat evofenedex betreft, essentieel om de klimaatdoelstellingen voor mobiliteit en transport te kunnen behalen.

Het rapport, dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgesteld, stelt dat biomassa op een zo hoogwaardige manier moet worden ingezet. Tegelijkertijd stelt men echter dat ook het vervangingscriterium geldt; als er geen andere duurzame energiebronnen toepasbaar zijn, kan inzet van biogrondstoffen als brandstof of energiedrager zinvol zijn, zoals in het zware wegtransport over lange afstand, de scheep- en de luchtvaart.

Transport vergroenen

Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen maakt evofenedex zich hard voor een efficiënte inzet van middelen die transport kunnen vergroenen en een daadwerkelijke transitie kunnen faciliteren. Daarbij speelt de inzet van biomassa een rol. Allereerst als Green Truck Fuel in de transitie in het zware lange afstandwegvervoer. De inzet van biomassa voor de productie en inzet van deze brandstof heeft een reductiepotentieel dat momenteel op geen enkele andere manier gerealiseerd kan worden. Alternatieve opties voor fossiele brandstoffen, zoals hernieuwbare elektriciteit en waterstof, zijn in dit segment hier nog niet toepasbaar.

Voortrekkersrol

Nederland is daarnaast binnen Europa een van de grootste producenten van duurzame biobrandstoffen en is er daarom ook bij gebaat een voortrekkersrol te vervullen bij het stimuleren van gebruik. Dit is een goede zaak voor het klimaat en geeft tevens een economische impuls aan de Nederlandse biobrandstofproducenten. Deze biobrandstof kan na de transitie in het lange afstandwegvervoer worden ingezet voor de verduurzaming van andere modaliteiten, zoals de scheep-en luchtvaart.

Afwegingskader

Het kabinet heeft aangekondigd met een afwegingskader te komen om te bepalen in welke mate biomassa beschikbaar zal komen voor verschillende sectoren. Daarbij zal het kabinet zich, naast dit adviesrapport, baseren op een afwegingskader voor duurzame biomassa, dat nog in ontwikkeling is. In deze discussies zal evofenedex het belang van biobrandstoffen voor de verduurzaming van het transport blijven benadrukken.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder